mybutton
Zaštita na radu, zaštitna oprema | Dom-Tex HTZ oprema

Zaštita na radu, osobna zaštitna oprema

Sigurnost i zaštita na radu ne mogu se provoditi bez kvalitetne osobne zaštitne opreme. Hrvatski zavod za norme organizirao je radionicu i izdao niz normi i propisa iz područja zaštita na radu i osobna zaštitna oprema. Sredstva i vrstu osobne zaštitne opreme, propisuje Novi Zakon o zaštiti na radu 2014 NN 71/14 i Procjena opasnosti poduzeća, za odgovarajuće radno mjesto. Izrada procjene opasnosti radnog mjesta povjerava se stručnjacima, a oni propisuju tehničku zaštitu - osobna zaštitna sredstva i zaštitna oprema na radu koja Vam treba. Obveza zaposlenika je da poštuje osnovna pravila zaštite na radu. Ako činite drugačije kršite propise poslodavca, sigurnost na radu i Zakon o zaštiti na radu. Kako bi se, u skladu sa pravilima struke i stručnim spoznajama, postigli temeljni ciljevi i učinkovita zaštita zdravlja na radu, propisuju se Mjere zaštite na radu.

Zakon o zaštiti na radu - Zaštita na radu propisiProvedba zaštite na radnom mjestu je obveza poslodavca, pravne osobe i to u skladu sa onim što propisuje zakon zaštite na radu. Poslodavac je odgovoran za sigurnost na radu. Zaštita na radu može biti organizirana tako da se zaposli stručnjak zaštite na radu - Pravilnik o polaganju stručnog ispita (Koordinator zaštite na radu - Stručni ispit) ili ugovori suradnja sa stručnom ustanovom, koja je ovlaštena za poslove - Zaštita na radu. Poslodavac je dužan osigurati uvjete za praćenje zdravstvenog stanja radnika izloženih biološkim agensima i unapređenje sigurnosti na radnom mjestu. Proces rada mora biti organiziran u skladu sa mjerama koje određuje zaštita na radu, a kod uvođenja novih tehnologija treba se planirati odgovarajuća zaštitna oprema. Nakon što se definiraju poslovi, kod kojih je osobna zaštitna oprema neophodna, potrebno je istu nabaviti i raspodijeliti radnicima.

Zaštita na radu i HTZ oprema, radna odjeća Dom-Tex

Veliki dio ponude trgovine Dom-Tex, Zagreb - Sesvete, naša radna odjeća, Panoply zimska odjeća, radna i zaštitna obuća kao i HTZ oprema (osobna zaštitna oprema), ima svrhu da se poveća sigurnost i zaštita na radu. Kvalitetna zaštitna oprema renomiranih proizvođača (Panoply katalog) služi kao preporučena zaštita na radu u građevinarstvu (Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu), metalurgiji, zdravstvu, poljoprivredi ili farmaceutskoj industriji. Istovremeno, Panoply radna odjeća, radne cipele i radna obuća koju mi nudimo, nisu namijenjene isključivo poslu. Stvoren je tehnički know-how stručnjaka u dizajnu kako bi se razvila tehnološki napredna zaštitna odjeća, zimska radna odjeća te osobna zaštitna sredstva i oprema za zaštitu. Njihov je cilj bio da pronađu najbolji odnos između udobnosti, dizajna te visoke razine zaštite prilikom obavljanja radova. Zaštitna oprema na radu, vrhunske tehnologije, koja dobro izgleda i rado se koristi. HTZ oprema zaštite na radu, radna odijela, radna i zaštitna odjeća i zaštitna obuća, radni kombinezoni, radne cipele - kompletna ponuda koja je dostupna na tržištu. U stanju smo odgovoriti svim Vašim zahtjevima.

Sigurnost i zaštita na radu - Ozljeda na raduDobavljači sa kojima surađujemo, kao što je Klopman, 4WORK, Myday, Italboot ili Delta Plus i njihove robne marke Panoply, Venitex, Tiger Steel, proizvode vrhunsku HTZ opremu za sigurnost na radu, garantirane kvalitete. Kontrola i upravljanje kvalitetom, osigurano je zahvaljujući proizvodnji pod sustavom ISO9001-2008.

Ova zaštitna oprema pružiti će Vam sigurnost na radnom mjestu kakvu zaslužujete. Svi elementi zajedno nude sigurnost na radu sa tehničkim karakteristikama koje udovoljavaju zahtjevima europske direktive 89/686/CEE.

U trgovini Dom - Tex, Zagreb - Sesvete naš stručnjak zaštite na radu pomoći će Vam svojim savjetima da se izabere odgovarajuća osobna zaštitna oprema primjerena Vašim potrebama. Zaštitna oprema zavidne kvalitete, a prihvatljive cijene.


Zakon o zaštiti na radu, prevencija ozljeda

Zaštita na radu Zagreb - Zaštitna oprema

Inspektorat zaštite na radu

Od 1.01.2014.godine., inspektori rada djeluju u sastavu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Dok se postupak restrukturiranja ne završi sve podneske, koji se odnose na djelovanje inspektora rada, možete dostaviti na e-mail adresu: info@mrms.hr

Inspektori Državnog inspektorata - zaštita na radu, nadziru provedbu propisa kojima su uređeni sigurnost na radu i zaštita zdravlja na radnom mjestu. Zakon o zaštiti na radu navodi da je učinkovita, kvalitetna i sustavna zaštita na radu sastavni dio organizacije i izvođenja procesa rada, odnosno obvezni dio radne kulture svakog zaposlenika.

Povećani broj ozljeda na radu dijelom je rezultat nebrige. Gospodarstvo nedovoljno prati nove tehnologije i tehničke Mjere zaštite na radu. To je naročito vidljivo u prerađivačkoj industriji i građevinarstvu, gdje postoje izrazite opasnosti po život i zdravlje radnika.

Inspekcija zaštite na radu može zabraniti rad ako utvrdi da su uvjeti radnog procesa otežani, te predstavljaju opasnost za život i zdravlje zaposlenih. Posebno se nadzire zaštita zdravlja te sigurnost i zaštita na radu maloljetnika, žena i invalida. Najčešće su otkrivene nezakonitosti koje su posljedica:

  • ne poštuju se donesene Mjere zaštite na radu i Pravilnik o zaštiti na radu
  • ne koriste se propisana osobna zaštitna sredstva
  • sredstva za rad su neispravna

U slučaju propusta u provedbi Mjera, zaštita na radu, a koji su imali za posljedicu povrede na radu, inspektori obvezno podnose zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka i kaznene prijave protiv odgovornih osoba. Istovremeno, poslodavcima se striktno propisuje hitno poduzimanje odgovarajućih mjera kako se takve povrede ne bi ponavljale.

Pravilnik o uporabi OZS, propisuje kada i kako se koriste osobna zaštitna sredstva (Narodne novine 39/06). Propisuje i obveze poslodavca u svezi ocjenjivanja osobnih zaštitnih sredstava te obavještavanja, savjetovanja i suradnje s radnicima. Kriterije za odabir, koja zaštitna oprema, određuje poslodavac, prema Procjeni opasnosti radnih mjesta.

Republika Hrvatska donijela je svoj Nacionalni program (zaštita zdravlja i sigurnost na radu) 2009 do 2013. Hrvatska ima obvezu da se, kako bi zaštitila zdravlje radnika od povreda na radu, uskladi sa trenutno važećim europskim propisima i međunarodnim direktivama.

Veliku pomoć u prilagodbi propisa poslodavcima će pružiti stranica na hrvatskom jeziku, Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu - EU-OSHA. U planu je da se pri MRMS osnuje Zavod za zaštitu na radu koji će poslodavcima u svakom trenutku pružati stručnu pomoć. To bi trebalo smanjiti prevelik broj ozljeda i smrtnih slučajeva.

European Agency for Safety and Health at Work osnovana je 1994. godine. Sjedište agencije se nalazi u Bilbau, Španjolska. Cilj joj je postići da uvjeti na radnim mjestima u Europi budu sigurniji, zdraviji i produktivno poticajniji.

EU agencija prikuplja i analizira informacije pomoću kojih pridonosi poboljšanju stanja sigurnosti na radu i zaštite zdravlja u Europi. Istovremeno, EU-OSHA surađuje i sa brojnim organizacijama koje joj pomažu prikupljati i obraditi podatke te provesti istraživanja.

Također, EU-OSHA vodi statističke podatke o nezgodama - povrede na radu, profesionalnim bolestima, te o troškovima koje prouzrokuju.

Izbjegnite povrede, probleme i velike troškove. Pravilno primijenjena osobna zaštitna oprema i upute stručnjaka za osposobljavanje radnika, povećati će sigurnost. Tako ćete, primjenjujući pravila i Mjere zaštite na radu, spriječiti ozljede na radnom mjestu. Što je ozljeda na radu?

 

Ozljeda na radu

Croatian Institute for Health Insurance HZZO, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, u povodu 28 travnja - Svjetski dan zaštite na radu, podsjeća na zakonske izmjene. Cilj mjera je zaštita i poboljšanje zdravlja, te smanjenje broja ozljeda na radu. Kao nacionalnom osiguravatelju, HZZO-u je glavni cilj povećanje kvalitete zdravstvene zaštite osiguranih osoba.

Ovdje možete vidjeti koji su potrebni dokumenti za: Ozljeda na radu - Prijava. HZZO je, kako bi bolje zaštitio zdravlja radnika na radnom mjestu, od 1. siječnja 2011. godine počeo vršiti poslove obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljeda na radu - obrazac HZZO, trajnih profesionalnih bolesti i specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika.

Bolovanje, zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti, utvrđivat će izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite opće ili obiteljske medicine koji će provoditi i liječenje. Ranije je taj posao obavljao Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, zaštita zdravlja na radu HZZOZZR, a sada HZZO.

Što je ozljeda na radu? To je, prema zakonu, svaka ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili kemijskim djelovanjem uzročno vezana za obavljanje poslova na kojima osoba radi.

Povrede na radu mogu biti prouzročene i naglim promjenama u položaju tijela. Njegovim iznenadnim trzajem, neprirodnim položajem, opterećenjem ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma.

U povrede na radu spada i bolest koja je nastala kao posljedica nezgode ili neke više sile tijekom rada, kao i ozljeda nastala na redovnom putu od stana do radnog mjesta i obratno.

Navedeni slučajevi, koji se smatraju ozljedama, mnogo su širi od onih na koje se može utjecati kad se primjeni Pravilnik o zaštiti na radu. Nezgode se, nažalost, događaju, ali sigurnost i zaštita na radu uvijek moraju biti na prvome mjestu. Da li je Vaša tvrtka provela ispravne radnje da spriječi mogući prekršaj?

Propisi zaštite na radu uglavnom se odnose na sprečavanje slučajeva opisanih povreda. Zato svaki poslodavac mora biti upoznat sa svim ostalim slučajevima koji se tretiraju kao ozljeda na radu, kako bi zaposlenik ostvario i ostala svoja prava. Zaštita na radu utvrđuje propise, mjere, postupke i pravila, kako bi se stvorili sigurni radni uvjeti i spriječile nezgode na i profesionalne bolesti.

Nažalost, znamo da ne postoji učinkovit sustav preventivnih aktivnosti i mehanizama u području sigurnost i zaštita zdravlja radnika. Posljedice ovih događaja prije svega teško pogađaju ozlijeđene i njihove obitelji, a zatim i zdravstvene i mirovinske fondove. Zaštita na radu je djelatnost od javnog interesa.

Poslodavci nisu još uvijek svjesni da su, osim za kakvoću proizvoda i rokove isporuke, odnosno za kvalitetu usluge, odgovorni i za sigurnost i zaštitu na radu. Moraju provoditi odgovarajuću, propisanu zaštitu zdravlja svih svojih zaposlenika.

Istovremeno poslodavci se moraju ponašati eco friendly i paziti kako zaštititi okoliš. Zaštita na radu se provodi s ciljem da se radnicima osiguraju radni uvjeti bez opasnosti za život i zdravlje.

U području zaštite na radnom mjestu, u koje se ubraja i zaštita od požara, zaštita zdravlja i zaštita okoliša, postoji niz propisanih obveza uz koje se veže prekršajna odgovornost.

Zakonom se inspekcijski nadzor usmjerava prema preventivi, pa tako predviđa i da inspektor naloži uklanjanje uočenih nedostataka. Pravne i fizičke osobe, koje ne poštuju odredbe koje propisuje Zakon o zaštiti na radu, mogu očekivati kaznene postupke i visoke novčane kazne.

Zaštita na radu

Novosti - Arhiva

28 travanj – Svjetski dan zaštite na radu

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada (ILO – International Labour Organization) obilježava ...

 
 
Facebook Twitter
 
Prijavite se na naš Newsletter! Prvi doznajte što nudi
AKCIJSKA PRODAJA.
 
 
Saznajte novosti. Upišite Vašu mail adresu na 
Newsletter listu.
 
 
Validate GEO-TAGs
 
  

Zaštita na radu - Delta Plus

Zaštitna oprema - Venitex rukavice Radna odjeća - PanoplyRadne cipele - Tiger Steel
Osobna zaštitna oprema zaštite na radu
 
Zaštita zdravlja - Sigurnost na radu
 
HTZ oprema zaštite na radu