mybutton
Zaštita na radu, zaštitna oprema | Dom-Tex HTZ oprema

Svjetski dan zaštite na radu - 28 travanj

"International Labour Organization"

Dan zaštite na radu

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada ILO, International Labour Organization obilježava "Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu" s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu (Workers' memorial day - 28 April - Dan zaštite na radu). Svjetski sindikalni pokret 28. travanj također obilježava komemoracijom za sve žrtve profesionalnih bolesti i povreda na radu. Međunarodna organizacija rada i Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuju kako svake godine na radu smrtno strada oko 2 milijuna radnika, uz 260 milijuna ozljeda na radu, te vrlo velikog broja slučajeva profesionalne bolesti.

Dan zaštite na radu se širom svijeta obilježava različitim događajima i akcijama. Od 1996.godine se ovaj dan u 120 zemalja svijeta obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike pod motom „Sjetimo se mrtvih, borimo se za žive“. Poseban naglasak se stavlja na prevenciju bolesti i ozljeda na radu.

Hrvatska godišnje bilježi od 22.000 do 25.000 ozljeda na radu. Na radnom mjestu u svijetu godišnje umire 2,2 milijuna ljudi. Odlukom Vlade RH od 19. travnja 2007. godine (NN 43/07) osnovano je Nacionalno vijeće za zaštitu na radu kao savjetodavno tijelo Vlade RH. Na inicijativu Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, te uz potporu Gospodarsko-socijalnog vijeća, Hrvatski sabor donio je odluku o proglašenju - Nacionalni dan zaštite na radu (28. travanj).


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2011. godine donijela novu odluku (na temelju: »Narodne novine«, br. 59/96, 94/96, 114/2003, 100/2004, 86/2008, 116/2008 i 75/2009).

ODLUKA O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU NA RADU

Ovom se Odlukom osniva Nacionalno vijeće za zaštitu na radu (u daljnjem tekstu: Nacionalno vijeće), kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske.

Nacionalno vijeće:

– redovito prati i analizira provedbu politike zaštite zdravlja i sigurnosti na radu i o svojim nalazima i ocjenama izvješćuje Vladu Republike Hrvatske;

– proučava zakone i druge propise kojima se štiti sigurnost i zdravlje osoba na radu te, prema potrebi, predlaže Vladi Republike Hrvatske njihovo usklađivanje međusobno i s međunarodnim propisima;

– daje mišljenje na nacrte propisa iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

– prati, izučava i ocjenjuje sustav i politiku sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

– predlaže mjere za unaprjeđenje sustava sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

– prati primjenu propisa iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

– razmatra izvješća Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Državnog inspektorata i Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, vezano za pitanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu;

– organizira obilježavanje Dana zaštite na radu;

Nacionalno vijeće ima 13 članova, a čine ga predstavnici države (5), poslodavaca (2), radnika (2) i istaknutih stručnjaka zaštite na radu (4).

Članovi Nacionalnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu (»Narodne novine«, br. 43/2007, 109/2007, 119/2008, 18/2009 i 29/2011).


Dan zaštite na radu - Ozljeda na raduPrema izvješću, koje je predočio Državni inspektorat Zaštite na radu, u Hrvatskoj je prošle godine, na radu smrtno stradala 41 osoba, a godinu dana prije 46 osoba. Prošle je godine 1300 osoba teško ozlijeđeno na radu, a godinu prije 1071 osoba. Od ukupno 25.000 ozljeda na radu, 800 ih se smatra teškim.

Primjena sistema upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu je od ključne važnosti za smanjivanje nesreća, oboljenja i smrtnih slučajeva na radu. Sigurnost i zaštita na radu moraju biti temelj i početak svake radne aktivnosti. Na svojim radnim mjestima radnici su svakodnevno izloženi raznim opasnostima i rizicima. Poslodavci i radnici trebaju se zajednički pridržavati mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, te svakodnevno raditi na njihovom unapređivanju.

Poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu pozitivno utječe na motivaciju radnika, produktivnost rada, te ekonomski i socijalni razvoj društva. Prema principima Seulske deklaracije o sigurnosti i zdravlju na radu, koju su 29. lipnja 2008. godine potpisali predstavnici 46 zemalja i organizacija iz cijelog svijeta, pravo na sigurno i zdravo radno okruženje treba biti prepoznato kao osnovno ljudsko pravo.

Međunarodna organizacija rada svake godine ima za cilj smanjiti broj smrti uzrokovanih radom, a obilježavanjem Svjetskog dana zaštite na radu nastoji se utjecati na podizanje razine svijesti o potrebi provedbe zaštite na radu. Zaštita na radu posebice će dobiti na značaju sa skorim ulaskom Hrvatske u EU gdje se sigurnosti radnika posvećuje daleko veća pozornost nego kod nas.

ZAŠTITA NA RADU Online vodič – Povezivanje propisa s primjerima ozljeda iz inspekcijske prakse Autor: Jere Gašperov, dipl.ing. Kratki sažetak vodiča. Narudžbenica na njihovoj stranici.

 

Zaštita na radu

Novosti - Arhiva

28 travanj – Svjetski dan zaštite na radu

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada (ILO – International Labour Organization) obilježava ...

 
 
Facebook Twitter
 
Prijavite se na naš Newsletter! Prvi doznajte što nudi
AKCIJSKA PRODAJA.
 
 
Saznajte novosti. Upišite Vašu mail adresu na 
Newsletter listu.
 
 
Validate GEO-TAGs
 
  

Zaštita na radu - Delta Plus

Zaštitna oprema - Venitex rukavice Radna odjeća - PanoplyRadne cipele - Tiger Steel
Osobna zaštitna oprema zaštite na radu
 
Zaštita zdravlja - Sigurnost na radu
 
HTZ oprema zaštite na radu