mybutton
Zaštita na radu, zaštitna oprema | Dom-Tex HTZ oprema

Zaštita radnika od ozljeda na radu

"Osnovna pravila zaštite na radu - Što je ozljeda na radu?"

Cilj radi kojeg se provodi zaštita radnika na radu i njezine mjere, je nastojanje da se izbjegnu moguće nezgode - povreda na radu. Kako bi se taj cilj ostvario, potrebno je poznavati određene zakonitosti - Zakon o zaštiti na radu - koje bi mogle dovesti do ozljeda na radu. Što je nezgoda na radu?

Sigurnost i zaštita radnika na radu - Ozljeda na raduPod nezgodom podrazumijevamo svaki neželjeni i nepredviđeni događaj koji za svoju posljedicu ima povredu radnika na radnom mjestu ili materijalni gubitak.

Svaka ozljeda na radu do koje dođe (poslodavac prijavljuje ozljedu na radu inspekciji), predstavlja velike gubitke za pojedinca, njegovu obitelj i ljude koji ga okružuju, odnosno za cjelokupnu društvenu zajednicu. U obzir se svakako trebaju uzeti golemi troškovi liječenja (zdravstvena zaštita radnika), bolovanja i rehabilitacije, radi otklanjanja posljedica ozljeda na radu.

Ne poštuje se zaštita radnika na radu, propisi i zakon o zaštiti na radu. Slučajevi iz prakse često govore o tome da su obitelji povrijeđenih dolazile u različite poteškoće, a najčešće su to bili novčani problemi.

Nezgode mogu prouzročiti povrede radnika na gradilištu, ili drugom radnom mjestu, s lakšim ili težim posljedicama, a do većih materijalnih gubitaka dolazi iz više razloga. Na primjer, zbog zastoja u proizvodnji, oštećenja sredstava za rad ili oštećenja materijala za rad. Povrede na radu koje radnici dožive dijele se na humane, socijalne i ekonomske.

Statistički podaci vezani uz temu: zdravstvena zaštita radnika, pokazuju da je prosječan broj ozljeda na radu u svijetu 50 milijuna godišnje, a to su samo podaci za industriju. Dnevno, broj ozljeda iznosi čak 160.000. Godišnje od posljedica ozljeda na radu umre 100.000 osoba, dok ih 1,5 milijun ostane invalidno. Europska komisija postavila je ambiciozne sveobuhvatne ciljeve u zaštiti zdravlja i potrebe zaštite na radu. Cilj je smanjiti stopu ozljeda na radu za 25% u EU27 u razdoblju od 2007. - 2012. a da se istovremeno poveća sigurnost na radu i inspekcijski nadzor.

Zdravstvena zaštita radnika - Povreda na raduProsječan broj ozljeda na radu godišnje u Hrvatskoj iznosi 23.000 s 59 mrtvih. U prosjeku, svaki dan se na poslu ozlijedi 150 radnika, svaki sat 20 radnika, svake 3 minute 1 radnik, a godišnje se svaki 41. radnik ozljeđuje na radnom mjestu. Prosječno bolovanje po povredi iznosi 32 dana, a svakog dana ne radi 4.500 radnika. Prema raspoloživim podacima 3/4 radnika se ozlijedi neposredno na radnom mjestu i 1/4 u svezi sa radom (na putu i sl.), a 90 radnika oboli od
profesionalnih bolesti.

Najbrojnija po ukupnom broju ozljeda na radu je prerađivačka djelatnost. U okviru nje prednjače brodogradnja: gradnja i popravak brodova i čamaca (zaštita radnika od pada s visine), zatim slijedi rizično građevinarstvo (zaštita radnika na gradilištu), te još rizičnije šumarstvo posebice kod sječe drva (zaštita radnika od buke).

Značajan problem u djelatnosti građevinarstva jest da veliki broj radnika u toj djelatnosti nije uopće stručno obrazovan već su priučeni za obavljanje građevinskih poslova. Utvrđivanjem činjenica vezano za nastanak ozljeda na radu, vidljivo je da radnici nisu dobro educirani kako se koristi osobna zaštitna oprema i upoznati sa opasnostima na njihovim radnim mjestima. Pojedini poslodavci obvezu osposobljavanja za rad obavljaju formalno.

Najveći rizik ozljeda na radu prisutan je kod novozaposlenih radnika. Uobičajeno je da poslodavci radnike zapošljavaju na određeno vrijeme i to na dva/tri mjeseca. Oni započinju sa radom, a da prethodno nisu upoznati sa opasnostima na svojim radnim mjestima niti su u većini slučajeva osposobljeni za samostalan rad na siguran način. Obzirom da su to osobe mlađe dobi, sklone riziku tj. podcjenjivanju opasnosti, nesvjesne važnosti mjera zaštite na radu, pojednostavljuju proces rada i ne koriste osobna zaštitna sredstva - HTZ oprema.

Gore navedeni statistički rezultati prikazuju ozbiljnost situacije, ali i govore o važnosti zaštite na radu. Ostvarenjem cilja smanjivanja broja ozljeda na radu neminovno dolazi do porasta produktivnosti i isplativosti radnog procesa. Isto tako neminovna je i obrnuta situacija, tj., povećanjem broja ozljeda na radu (potrebni dokumenti za - Prijava ozljeda na radu, HZZO) i zastoja u proizvodnji, vezanih uz povrede, produktivnost i isplativost radnog procesa proporcionalno opada. Privremena nesposobnost za rad, bilo da se radi o dnevnim izostancima ili bolovanju, ima kao posljedicu goleme izdatke. Rezultati istraživanja Državnog zavoda za statistiku pokazuju da ukupni izdaci za povrede na radu (zdravstvena zaštita radnika), iznose oko 4% bruto domaćeg proizvoda.

 

Zaštita na radu

Novosti - Arhiva

28 travanj – Svjetski dan zaštite na radu

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada (ILO – International Labour Organization) obilježava ...

 
 
Facebook Twitter
 
Prijavite se na naš Newsletter! Prvi doznajte što nudi
AKCIJSKA PRODAJA.
 
 
Saznajte novosti. Upišite Vašu mail adresu na 
Newsletter listu.
 
 
Validate GEO-TAGs
 
  

Zaštita na radu - Delta Plus

Zaštitna oprema - Venitex rukavice Radna odjeća - PanoplyRadne cipele - Tiger Steel
Osobna zaštitna oprema zaštite na radu
 
Zaštita zdravlja - Sigurnost na radu
 
HTZ oprema zaštite na radu