mybutton
Zaštita na radu, zaštitna oprema | Dom-Tex HTZ oprema

<< Previous    1...   4  5  [6]  7  8  ...11    Next >>

O                     HTZ oprema, pojmovnik - Rad na visini  

OBRADA FLASH 

Obrada površine stakla naočala koja mu daje izgled ogledala. Zrcalni efekt na naočalama vraća intenzitet svjetlosti i topline čime se umanjuje umor očiju izazvan izlaganjem svjetlosti visokog intenziteta i ublažava bolove povezane s time (glavobolja…). Ova obrada nije kompatibilna s obradom protiv zamagljivanja. Za obradu se može koristiti i zlatna boja ili neka druga.

OBRUČ 

Element antifona (sa školjkama i pjenom), osigurava pritisak radi zaštite ušiju. 

ODBOJNIK 

Radi se o ulozi koju ima kaciga, budući da zbog svog zaobljenog oblika, skreće putanju  mase u kretanju bez njezina gruboga zaustavljanja te se na taj način izbjegava udarna  sila. 

OKRETNA KUKA 

Element koji se često spaja na sponu ili na opremu za zaštitu od pada omogućujući  neovisnu rotaciju dva dijela. 

OMČA 

Oblikovanje na kraju užeta kako bi se dobila omča. 

OMČA 

Petlja koja je stavljena na jedan kraj užeta. 

OPREMA ZA ZAŠTITU OD PADA S KLIZNIM ELEMENTOM 

Oprema za zaštitu od pada s automatskim zaustavljanjem pada na fiksnoj podlozi. Oprema se pomiče duž užeta. Prati operatera pri njegovim kretnjama i ne iziskuje njegovu ručnu intervenciju. U slučaju pada, oprema se automatski blokira na sigurnosnom dijelu.

OPTIČKA KLASA 

Parametar koji mjeri optičku kvalitetu naočala. Postoje 3 klase optičke kvalitete. Prva  klasa je najbolje kvalitete, preporuča se kod stalnog nošenja naočala. Druga klasa se  koristi kod povremenog nošenja, dok je treća klasa samo za kratkotrajno nošenje. 

OPTIČKO SREDIŠTE 

Radi se o zraci zakrivljenja oka. Najzakrivljenije optičko središte je 9, najmanje zakrivljeno  je 4, a najčešća je 6. 

OSNOVA (U TKANJU) 

To su vertikalna vlakna koja su tkana u suprotnom smjeru horizontalnim vlakana. 

OSNOVNI POTPLAT 

Bijeli ili prozirni potplat koji ne ostavlja tragove na tlu; potplat otporan na proklizavanje,  jer se koristi na vrlo skliskim površinama. 

OSNOVNI REMENI 

Osnovni remeni su elementi koji se koriste u koncepciji uprtača za zaštitu od pada. Namijenjeni su za pridržaj tijela tijekom pada osobe, a zatim i za zaustavljanje pada. Drugi remeni koje se koriste u koncepciji uprtača nazivaju se sekundarni remeni.

OSOBNA ZAŠTITNA SREDSTVA

Oprema za osobnu zaštitu i zaštitu na radu.   Prema eurpskoj direktivi, taj se izraz odnosi na svu opremu koja je namijenjena radnicima  kako bi ih zaštitila od jednog ili više rizika a koji bi mogli ugroziti sigurnost ili zdravlje na  radnome mjestu, kao i svaki dodatak koji se koristi u tu namjenu. 

OTPORNOST NA TRULJENJE (KOŽA) 

Zahvaljujući procesu štavljenja, koža postaje otporna na truljenje. 

OTPORNOST NA OGREBOTINE (AR) 

Obrada vanjskog sloja naočala sa zaštitom od ogrebotina na vanjskoj površini. Ta se  obrada dobiva impregnacijom leča naočala u razrjeđivač na bazi silikona; ova obrada ne   ostavlja nikakvu boju na naočalama niti mijenja vidljivost. 

OVLAŠTENI LABORATORIJ 

U smislu Direktive 89/686/CEE, ovlašteni laboratorij je laboratorij koji može: provoditi ispitivanja osobne zaštitne opreme, izvršiti provjeru tipa CE (Članak 10), provjeravati sustav garancije kvalitete CE završnog proizvoda (Članak 11a), provjeravati sustave osiguranja kvalitete CE proizvodnje pod nadzorom (Članak 11b). Ovlašteni je laboratorij pod nadzorom ovlaštenih tijela država članica i upisan u Službeni list Europske zajednice.

OXFORD 

Tkanina sa širokim koncem koje podsjeća na tkanje Oxford košulja od pamučne tkanine.

 

<< Previous    1...   4  5  [6]  7  8  ...11    Next >>

Zaštita na radu

Novosti - Arhiva

28 travanj – Svjetski dan zaštite na radu

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada (ILO – International Labour Organization) obilježava ...

 
 
Facebook Twitter
 
Prijavite se na naš Newsletter! Prvi doznajte što nudi
AKCIJSKA PRODAJA.
 
 
Saznajte novosti. Upišite Vašu mail adresu na 
Newsletter listu.
 
 
Validate GEO-TAGs
 
  

Zaštita na radu - Delta Plus

Zaštitna oprema - Venitex rukavice Radna odjeća - PanoplyRadne cipele - Tiger Steel
Osobna zaštitna oprema zaštite na radu
 
Zaštita zdravlja - Sigurnost na radu
 
HTZ oprema zaštite na radu