mybutton
Zaštita na radu, zaštitna oprema | Dom-Tex HTZ oprema

Procjena opasnosti, zaštita i sigurnost

"Zaštita na radu kod malog poslodavca?"

Procjena opasnosti je obveza poslodavca. Sigurnost na radu - Zaštita na radu

Zaštita na radu - sigurnost na radu, je multidisciplinarno područje (tehnika, medicina, psihologija, organizacija, andragogija itd.) u kojem egzistira ogroman broj propisa koji se odnose na različite specifične djelatnosti i procese rada.
To je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih aktivnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti i štetnosti koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba na radu. Pojam osoba na radu prvenstveno se odnosi na zaposlenike, ali i na druge osobe kao što su volonteri, učenici i studenti na praktičnoj obuci, osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom i druge osobe.
Takav skup utvrđuje mjere, postupke i pravila da bi se otklonile ili smanjile pojedine opasnosti i štetnosti.
Svrha Zakona o zaštiti na radu je sprečavanje ozljeda na radnom mjestu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u svezi s radom te zaštita radnog okoliša. Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97) za radna mjesta izrađuje se na temelju istog Zakona o zaštiti na radu. Regulira postupak kojim se utvrđuje razina rizika u vezi nastanka i veličine ozljede na radu, te poremećaja u procesu rada, koji bi mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost na radu i zdravlje radnika.

Osnovne obaveze poslodavca, koje određuje zaštita na radu

Zaštita na radu, sigurnost na raduProcjena opasnosti je obveza poslodavca. On je dužan izraditi procjenu opasnosti na temelju koje primjenjuje pravila kojima se otklanja ili na najmanju moguću mjeru smanjuju opasnosti i štetnosti za radnike. Njegova je dužnost, za svrhu zaštite zaposlenih osoba, osigurati sva potrebna materijalna sredstva.
Uvjeti poslovanja u tržišnim gospodarstvima zahtijevaju i nove pristupe prema zaštiti na radu, tim više što je poslodavac u svakom slučaju odgovoran za provođenje zaštite na radu i svi troškovi ozljeda na radu i profesionalnih bolesti padaju na njegov teret.

Da bi poslodavac mogao sagledati sve opasnosti, štetnosti i stupanj rizika u djelatnosti koju obavlja, potrebno je izraditi studiju - procjena opasnosti. Zbog toga je procjena opasnosti glavno polazište za provođenje zaštite na radu. Izrada procjene opasnosti predstavlja polazište za kvalitetnu provedbu zaštite na radu kod svakog poslodavca u čijim procesima rada postoje određene opasnosti i štetnosti koje bi mogle izazvati pojave ozljeda na radnom mjestu ili profesionalnih bolesti.

Procjena opasnosti je dakle osnovni dokument s područja zaštite, ali i postupak putem kojeg je svaki poslodavac dužan utvrditi stupnjeve rizika od mogućnosti nastanka ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u svojim procesima rada i odrediti pojedine mjere kako bi se rizici smanjili.
Stupnjeve rizika kod poslodavaca određivat će pojedine opasnosti i štetnosti, u ovisnosti o procesima rada, ali će prvenstveno rizik određivati odnos poslodavca i njegovih ovlaštenika prema pojedinim opasnostima i štetnostima u smislu primjene svih potrebnih osnovnih, posebnih kao i priznatih pravila zaštite na radu.
Procjena opasnosti morala bi pokazati, i to je njena svrha, kolika su odstupanja između stvarnog stanja zaštite na radu kod poslodavca i propisanog stanja za dotičnu djelatnost poslodavca.

Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način

Procjena opasnosti radnih mjesta - Zaštita na radu

Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova zaposlenicima koji prethodno nisu osposobljeni da ih obavljaju bez ugrožavanja vlastitog života i zdravlja te života i zdravlja drugih zaposlenika, osim ako procjena opasnosti pokazuje da ne postoje opasnosti za njihovo zdravlje i sigurnost na radu. Koje su sve opasnosti prisutne i prepoznate na radnom mjestu i u radnom okolišu?

Zaposlenicima dok još nisu osposobljeni za rad na siguran način poslodavac mora osigurati rad pod nadzorom zaposlenika osposobljenih za rad na siguran način. Osposobljavanje zaposlenika za rad na siguran način osnovni je institut Zakona o zaštiti na radu. Često se puta ta zakonska obveza doživljava kao puka formalnost od strane pojedinih poslodavaca koji smatraju da po prirodi stvari zaposlenici moraju znati kako će se sigurno izvoditi pojedine radne operacije.

Što se podrazumijeva pod postupkom osposobljavanja za rad na siguran način ?

Podrazumijeva se upoznavanje zaposlenika u teoretskom i praktičnom smislu sa svim opasnostima i štetnostima prisutnim na radnom mjestu na kojem će obavljati određene poslove i sa svim mjerama zaštite na radu, koje treba poduzimati u smislu sprečavanja ozljeda i profesionalnih bolesti.
Stoga se osposobljavanje treba provesti na temelju izrađenog i verificiranog programa osposobljavanja koji se mora temeljiti na utvrđenim opasnostima i štetnostima po pojedinim radnim mjestima. Sve opasnosti i štetnosti, po pojedinim radnim mjestima, moraju se razmotriti i tijekom izrade procjene opasnosti koja onda predstavlja novu osnovu za proces osposobljavanja.

Sažetak: Kako organizirati zaštitu na radu kod malog poslodavca?

1. Izraditi analizu - procjena opasnosti - kao podlogu za uređivanje zaštite na radu kod poslodavca
2. Izraditi plan i program osposobljavanja radnika - za rad na siguran način sukladno Procjeni opasnosti
3. Osposobiti ovlaštenike poslodavca - osobe koje rukovode radom najmanje jednog radnika
4. Provesti osposobljavanje radnika - za rad na siguran način. Obvezno praktično osposobljavanje može provesti samo ovlaštenik poslodavca koji je za to osposobljen.
5. Osigurati pružanje prve pomoći radnicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti. Na svakom mjestu rada, u svakom trenutku mora biti prisutna osoba osposobljena za pružanje prve pomoći.


Zaštita na radu

Novosti - Arhiva

28 travanj – Svjetski dan zaštite na radu

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada (ILO – International Labour Organization) obilježava ...

 
 
Facebook Twitter
 
Prijavite se na naš Newsletter! Prvi doznajte što nudi
AKCIJSKA PRODAJA.
 
 
Saznajte novosti. Upišite Vašu mail adresu na 
Newsletter listu.
 
 
Validate GEO-TAGs
 
  

Zaštita na radu - Delta Plus

Zaštitna oprema - Venitex rukavice Radna odjeća - PanoplyRadne cipele - Tiger Steel
Osobna zaštitna oprema zaštite na radu
 
Zaštita zdravlja - Sigurnost na radu
 
HTZ oprema zaštite na radu