mybutton
Zaštita na radu, zaštitna oprema | Dom-Tex HTZ oprema

EU-OSHA novosti - Zaštita zdravlja na radu

"Safety and Health at Work" 

EU-OSHA novosti - Sigurnost i zaštita zdravlja na raduNa stranici EU-OSHA Novosti, mogu se pronaći relevantne informacije namijenjene posloprimcima, poslodavcima i stručnjacima o raznim aspektima teme sigurnost i zaštita zdravlja na radu.

Mjere, koje se provode za: Zaštita zdravlja i sigurnost su besplatne za radnike. Cilj propisa EU je stvoriti sigurnu, zdravu i stimulativnu radnu okolinu. Strategija razvoja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u EU prati smjernice oblikovane na konferenciji u Nici.

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu EU-OSHA (European Agency for Safety and Health at Work) za svoj cilj ima postizanje sigurnijih, zdravijih i produktivno poticajnijih uvjeta na radim mjestima u Europi.

Agencija prikuplja i analizira informacije pomoću kojih pridonosi poboljšanju stanja sigurnosti i zdravlja tokom procesa rada u Europi. Djeluje na 4 područja: nadzoru, širenju dobre prakse efikasne sigurnosti zaposlenika, istraživanju o zdravlju i sigurnosti tokom rada, te sustavima i programima Agencije.

RH je potpisala ugovor s Europskom agencijom za sigurnost na radu (EU-OSHA), u svrhu sustavnog praćenja stanja i unapređenja zdravstvene zaštite radnika. Usklađivanje propisa iz zaštite na radu s direktivama EU je završeno. Definirana je politika na području -  zaštita zaposlenika na radnom mjestu, utvrđena su sredstva za rješavanje pojedinih pitanja te se osigurava provedba propisa iz područja zaštite na radu.

Osnovni ciljevi su:

1.) smanjiti broj ozljeda u odnosu na rad i radni okoliš,
2.) smanjiti broj profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom,
3.) smanjiti broj nezgoda koje su uzročno vezane uz ispunjavanje radnih obaveza
4.) poboljšati zdravstveno stanje radnika (prevencija),
5.) smanjiti gospodarske gubitke zbog ozljeda, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom (bolovanja, prijevremene i invalidske mirovine).

Za postizanje navedenih ciljeva potrebna je aktivnost državnih tijela, sindikata, poslodavaca i udruga radi:

1.) sprečavanja, odnosno smanjivanja svih rizika (opasnosti za život i zaštita zdravlja radnika),
2.) sprečavanja rizika koji proizlaze iz novih tehnologija,
3.) podizanja razine sigurnosti u posebno rizičnim djelatnostima (graditeljstvo, šumarstvo, zdravstvo, poljoprivreda, prerađivačka industrija),
4.) ocjenjivanju uvjeta rada i predlaganju odgovarajućih mjera zaštite kod malih poduzetnika,
5.) zaštite posebnih kategorija osoba (žene, mladež, stariji radnici, invalidi i radnici zaposleni na određeno vrijeme).

Provedbom programa potrebno je ostvariti:

1.) osnovni strateški cilj „zdravo radno mjesto“,
2.) unaprjeđenje ukupnog zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu,
3.) poticati primjenu propisa i praktičnih mjera od strane radnika i poslodavaca u cilju potrebe prevencije zdravlja i sigurnosti od profesionalnih bolesti i oštećenja zdravlja u užem smislu

Zdravstvena zaštita radnika obuhvaća očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja i socijalne sigurnosti radnika u odnosu na rad i radni okoliš. Služba za socijalnu medicinu zadužena je za nadzor, sudjelovanje u ispitivanju i ocjenjivanju uvjeta rada i ostalih štetnosti u radnom okolišu, te predlaganju odgovarajućih mjera zaštite.

Opće informacije potražite na HR stranicama EU-OSHA Novosti: Sigurnost i zaštita zdravlja na radu. Svježe, najnovije i popularne novosti, na temu zaštita zdravlja na radu (zaštita na radu, sigurnost na radu...) možete pročitati ovdje na engleskom jeziku.

Postoje problemi sa prikazivanjem novosti o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radnom mjestu, sa stranica EU-OSHA. Umjesto njihovih novosti nudimo Vam informacije iz sličnog izvora.

Website OHS - Zaštita zdravlja i sigurnost obiluje zanimljivim novostima i podacima http://ohsonline.com/articles/list/exclusively-online.aspx

 

 

Zaštita na radu

Novosti - Arhiva

28 travanj – Svjetski dan zaštite na radu

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada (ILO – International Labour Organization) obilježava ...

 
 
Facebook Twitter
 
Prijavite se na naš Newsletter! Prvi doznajte što nudi
AKCIJSKA PRODAJA.
 
 
Saznajte novosti. Upišite Vašu mail adresu na 
Newsletter listu.
 
 
Validate GEO-TAGs
 
  

Zaštita na radu - Delta Plus

Zaštitna oprema - Venitex rukavice Radna odjeća - PanoplyRadne cipele - Tiger Steel
Osobna zaštitna oprema zaštite na radu
 
Zaštita zdravlja - Sigurnost na radu
 
HTZ oprema zaštite na radu